Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? Başvurusu Nasıl Yapılır? Özel bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlı yetişkinlere bakan aileler ve vasiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan mali yardım almaya hak kazanırlar. Evde bakım ücretinin engelli ve yaşlı bakımını üstlenen yakınlarının PTT hesaplarına yatırılmasıyla ekonomik durumu uygun olmayanlara bir umut ışığı veriliyor.

Yerel sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, engelli veya yaşlı bir yetişkinin aile üyeleri veya vasilerinin doldurabileceği evde bakım maaşı için bir başvuru formuna sahip olacaktır. Bu yazıda, evde bakım görevlisi olarak hemen para kazanmaya başlamanın temellerini inceleyeceğiz. Evde bakım yardımı programı vb. için bir talep gönderme yönergeleri. Bu konuyla ilgili en sık sorulan sorunları ele alacağız ve sizi güncel tutacağız.

Evde Bakım Maaşı Nedir?

"Evde bakım ücreti", geçimlerini sağlayamayan engelli veya yaşlıların aile üyelerine veya vasilerine düzenli olarak ödenen ve Kişisel Güven (PTT) hesaplarına yatırılan para miktarını ifade eder. Kronik hasta, ağır engelli, yaşlı ve yardıma ihtiyacı olan bir ferdi bulunan aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan her ay maddi destek almaktadır.

Çalışanlara bu miktar ödenirse, ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için ellerinde daha fazla kaynağa sahip olacaklardır. Bir engel veya bir koşul nedeniyle evde bakım ücreti almaya hak kazanan kişilerin belirli standartları karşılaması gerekir.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yardım başvurusunda bulunmak için, engelli veya başka bir şekilde savunmasız bireylerin bakıcılarının ilgili ilçe veya il delegesi ile iletişime geçmesi gerekir. Mahalle sakinleri başvurularını bulundukları bölgedeki Cemaat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na şahsen de yapabilirler.

Ne yazık ki, evde bakım işçisi maaşına başvurmak için e-devlet veya başka bir çevrimiçi hizmeti kullanamıyorlar. Ancak, ALO183 veya ALO144 Sosyal Destek hatlarının aranması, vatandaşların evde bakım ödemesi için başvuru süreci hakkında, hangi belgelerin gerekli olduğu ve bunların nitelikli olup olmadığı da dahil olmak üzere daha fazla bilgi edinmelerini sağlayacaktır.

Evde Bakım Maaşı Başvuru Şartları

Evde bakım için emekli maaşı almaya hak kazanmak için öncelikle aşağıda listelenen şartları yerine getirmelisiniz. Evde bakım ücreti almanın ön koşulları;

 • Sağlık raporu, evde bakım ödeneği alan kişinin "ağır engellilik" kriterlerini karşıladığını belirtmelidir.
 • Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastanelerden sağlık raporu alınması zorunludur.
 • Sağlık raporunda bir "evet" veya "evet" sembolü, "ciddi derecede bozulmuş" terimi ve en az %50 olması gerekir.
 • Hane halkının toplam geliri, federal asgari ücretin üç buçuk katından az olmalıdır. Bu rakam, toplam gelirin aile fertlerinin sayısına bölünmesiyle belirlenebilir.
 • Söz konusu engelli bireyin gerçekten yardıma ihtiyacı olup olmadığını belirlemek, başvuru yapıldıktan sonra evi ziyaret edecek yetkili kişinin sorumluluğundadır.

Evde Bakım Maaşı Başvuru Sorgulama

Vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen evde bakım maaşı ve diğer sosyal yardım programlarına ülke genelindeki birçok sosyal yardım ve dayanışma vakfından birine giderek ve hane kayıt formu doldurarak başvurabilirler. Bu programlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Vatandaşlar; Ayrıca e-devlet üzerinden başvurularının kabul edilip edilmediğini de öğrenebilirler. Vatandaşlar, e-Devlet web sitesini kullanarak, istedikleri zaman çeşitli ek sosyal yardım başvurularının ilerleyişini belirleyebilirler. Lütfen https://www.turkiye.gov.tr/ashb-social-yardim-bilgileri-sorgulama adresinde bulunan bu sayfaya bakınız.

Evde bakım çalışanı maaşı başvuru süreciyle ilgili herhangi bir endişeniz varsa veya başvurunuzun ilerleyişini kontrol etmeniz gerekiyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giderek yapmış olduğunuz diğer başvuruların durumunu kontrol ediniz. Sosyal yardım başvurunuzun durumunu öğrenmenin bir başka yolu da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işletilen ALO183 veya ALO144 sosyal yardım hatlarını aramaktır.

Evde Bakım Maaşı Kimlere Verilir?

Evde bakım yardımı, yalnızca ileri derecede engelli veya mali açıdan yoksul olan yaşlı yetişkinlerin birinci derece yakın aile üyelerine veya yasal vasilerine sunulan bir mali destek biçimidir. Evde bakım ücretine kimlerin hak kazanabileceği ve nasıl başvurulacağı aşağıdaki paragraflarda özetlenmiştir.

Ağır maluliyeti olan kişiler (Bu noktada tam teşekküllü bir hastaneden en az yüzde yetmiş oranında malul olduğunu gösteren sağlık kurulu belgesi alması gerekir.)

Yardım almaya hak kazanan kişiler (yemek pişirme, yıkanma, tuvalete gitme gibi temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan kişiler)

Düşük gelirli yaşlılara ve diğer engelli bireylere verilen evde bakım hizmetlerinin ödenmesi; uygunluk SGK kriterlerinden daha düşük bir gelire sahip olmak şartına bağlıdır. Başka bir deyişle, aylık ortalama net geliri asgari ücretin üçte ikisinden daha az olan sakinler, evde engelli bakımı aylığına başvurabilirler.

Bu sadece işsiz, hasta veya yaşlı kişiler için değil, aynı zamanda geliri asgari ücretin üçte ikisinden az olan kişiler için de geçerlidir. Geçmişte sağlık kurulu raporlarında bazen "ağır özürlü" ifadeleri yer alıyordu. Bu kriteri karşılayan kişiler maluliyet tazminatı ve evde sağlık hizmeti almaya hak kazandılar.

Öte yandan, bugünkü güncelleme ile arkaikleşen deyimlerin tamamı kaldırılmıştır. Örneğin, sağlık kuruluna "oldukça gelişmiş özel gereksinimleri olduğunu", "belirli derecede özel ihtiyaçları olduğunu" veya "benzersiz koşullara ihtiyacı olduğunu" bildiren kişiler, artık evde bakım sağlamak için ödeme almaya hak kazanıyor.

Bu tür özel gereksinimleri olan hastalara. Ayrıca, en az %70 engelli oranına sahip oldukları için engelli bakımı için ödeme almaya hak kazanırlar. Yani bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri veya yasal vasileri bakıcı maaşı alma hakkına sahiptir. Öte yandan, evde bakım hizmeti veren bir pozisyon için aday, "özel ihtiyaç var", "hafif özel ihtiyaç var", "orta derecede özel ihtiyaç var" veya "özel ihtiyaç var" terimlerini içeriyorsa, ileri düzeyde ihtiyaç duyarlar” başvurusunda bulunurlarsa, pozisyon için değerlendirilmezler. Ayrıca özür oranı %60 ile %69 arasında olanlar bu maaşı alamazlar.

Evde Bakım Maaşı Başvuru Formu

Bakıcı olarak evde bakım maaşı almak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il veya ilçe müdürlüklerine giderken, engelli veya muhtaç yaşlıların aile fertleri veya vasilerinin öncelikle hane halkı doldurması gerekmektedir.

Bu, engelli veya yaşlılar için mali yardım başvurusunda bulunmak için gereklidir. İhtiyaç sahibi kişilere sunulan sayısız vakıf desteklerinden biri de evde bakıcılara maaş şeklinde maddi yardımdır. Diğer vakıf destekleri arasında gıda ve gıda yardımı, yaşlılar ve engelliler için yakıt yardımı ve daha fazlası yer alıyor. Ayrıca başvuru sahibinin iş durumu, özürlü kişinin aylık gelir ve giderleri ile diğer kişisel bilgileri içeren sorular da başvuruda yer almaktadır.

Vakıf, kararlarını başvuruda verilen bilgilere dayandırdığı için başvuruda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması başvuru sahibinin vasisi veya akrabasının sorumluluğundadır. Yine bunun nedeni, Vakfın kararlarını başvuruda verilen bilgilere dayandırmasıdır.

Alternatif olarak, aciz ve bir bakıcının yardımına muhtaç olduğunu sahtekarlıkla iddia eden ve daha sonra bu gelir kendisine verilen bir kişi, bakımını sürdürmek istiyorsa faize ek olarak aldığı yardımın tamamını iade etmek zorunda kalacaktır. Vakıf, ödeme yapmayı reddeden kişi veya kuruluşlara dava açacaktır.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Evde bakım maaşı başvurusunda bulunmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na sunulması gereken bilgilerin bir özeti aşağıdadır:

 • Özürlü veya yoksulun Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi.
 • Muhtemel bakıcının aslı ve T.C. kimlik fotokopisi.
 • Delege ciddi bir engelin kanıtını sunmalıdır.
 • Bir sakatlık iddiası için tıbbi muayene.
 • Son altı ay içinde üç adet vesikalık fotoğraf çekildi.
 • Başvuranın eğitim seviyesinin resmi kaydı.
 • Bağımlı veya engelli bir kişi için gelir belgesi.
 • Bakıcıların ve engellilerin ikametgâh belgeleri.
 • Muhtemel bakıcının yasal vasi olarak atandığını gösteren bir hâkimden alınan sertifika.
 • Yazılı bir mal varlığı beyanı da dahil olmak üzere, ehliyetsiz kişinin ve bakım alıcısının gelirini detaylandıran mali kayıtlar.
 • Özel ihtiyaçları olan bir çocuk için bir vasi atanması için bir hâkimin emri.
 • Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kendilerine bakamayacak durumda olan ve kendilerinin veya başkalarının fiziksel veya finansal refahı için risk oluşturan 18 yaşından büyük yetişkinler için yasal vesayet tespiti.
 • Engelli bir yakınına evde bakım sağlamak için emekli maaşı isteyenlerin yukarıda sayılan maddeleri başvuru sürecine getirmeleri gerekmektedir.

Benzer Konular

Cevap Yaz