ETİK - MESLEK ETİĞİ

ETİK - MESLEK ETİĞİ

ETİK - MESLEK ETİĞİ

Hem dini açıdan hem de felsefi yönü ile beraber etik kelimesi Türkçede önemli bir sözcüktür. Genel olarak , ‘ahlak ve ahlakla ilgili’ anlamları üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Özellikle bir insan üzerinden ele alınan bu kelime kişinin herhangi bir durum karşısında gösterdiği ahlakı anlatmaktadır. Hem karakteri hem de yaptığı üzerinden bir insan için etik kelimesi duruma göre kullanılabilir.


Etik toplum ve bireysel hayata yön veren ahlaki bir anlayış bütünüdür. Bireyin etik yönünden davranışları çeşitli etmenlere bağlı olarak şekillenir. Bunlar kişinin sahip olduğu ahlaki özellik ve değerler, içerisinde bulunduğu ve büyüdüğü toplumsal çevre ve geçimini sağlamak için yaptığı ve dahil olduğu çevresi etik davranışını etkileyen unsurlardır. Etik kendi içinde ayrılıyor ama bizim bölümle ilgili olarak en önemli olan etiği ve meslek Etiğidir. Mesleki etik, kişi hangite olursa olsunini layıkıyla yerine getirmesidir. Keyfi hareketlerde bulunmaması, hizmet ettiği topluma veya müşteri kitlesine uygun mesleğini yerine getirmesidir. Her birey kişisel olarak saygılı olmak, adil olmak, tarafsız davranmak, hak yememek, sevgi ile yaklaşabilmek gibi kişisel değerlere sahip olmak gerekir. Ancak yaşamın devam etmesinin bir gereği olarak para kazanmak amacıyla her birey bir topluluğunun da parçasıdır. Bu kapsamda kişinin sahip olduğu bireysel değerler alınan profesyonel sorumluluk ve üstlenilen yükümlülükler nedeniyle farklı bir boyuta taşınır. İş etiğinin bir gereği olarak birey sorumluluk sahibi olmalı, hak yememeli, adil davranmalı, dürüstlükten ayrılmamalı ve iyi niyetli bir yaklaşıma sahibi olmalıdır.

Benzer Konular

Cevap Yaz